Jouw ouders horen wettelijk tot en met je 21e financieel te ondersteunen, dit wordt onderhoudsplicht genoemd. Dit gaat over zaken die betrekking hebben op verzorging en opvoeding. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten van je studie, verzekeringen, eten en drinken of nieuwe lenzen. Als je schulden hebt, zijn jouw ouders hiervoor vanaf je 16e jaar niet verantwoordelijk.

  • Alimentatie → Het kan voorkomen dat je ouders zijn gescheiden. Zij maken financiële afspraken over jou, dit heet kinderalimentatie. Tot je 18e betaalt de ene ouder de alimentatie aan de andere ouder. Na je 18e tot en met je 21e ontvang jij zelf de alimentatie.