Seksueel misbruik

Iedereen, of je nu kind of volwassen bent, kan slachtoffer worden van seksueel geweld en seksueel misbruik. Dit heeft een grote impact op jouw leven. Het gebeurt vaak dat je gaat twijfelen over de gebeurtenis en dat er gemixte gevoelens ontstaan. Als jou dit is overkomen kan je anoniem contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Zij kunnen je helpen met emotionele steun, strafproces en schadevergoeding.

Jeugdwet

Misschien kom jij in contact met jeugdhulp. Door jeugdhulp krijgen gezinnen hulp en ondersteuning bij opvoeden, opgroeien en ontwikkeling van kinderen en jongeren. In onze gemeente kan je op verschillende manieren in contact komen met jeugdhulp, namelijk via het Sociaal Team en jeugdzorg.

Meer weten over jeugdhulp in de gemeente Molenlanden, ga dan naar Opvoeden en opgroeien | Gemeente Molenlanden

Wmo

De afkorting Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Wanneer jij niet zelfstandig kunt wonen of werken, kan je hulp en ondersteuning vragen bij de gemeente. Op verschillende manieren kan jij in contact komen met de Wmo. Bij vragen kan je bellen naar het Sociaal Loket van de gemeente Hulp en ondersteuning | Gemeente Molenlanden. Onder de 18 jaar is de Wmo ondersteuning gratis. Wanneer jij 18 bent zal je een eigen bijdrage moeten betalen.

Jeugdbescherming en reclassering

Elk gezin heeft te maken met problemen, maar wanneer de problemen te groot of onveilig worden kan de jeugdbescherming ingrijpen. Wanneer jij denkt dat je je in een gevaarlijke situatie begeeft thuis, neem contact op met iemand die jij vertrouwt of bel naar Veilig Thuis (0800 2000). Is er nog geen sprake van direct gevaar, dan kan je bellen naar de Kindertelefoon.

Reclassering is een vorm van jeugdzorg voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die te maken hebben gehad met justitie en/of politie. Dit kan bijvoorbeeld door diefstal. Enkele keren is het mogelijk om tot 23 jaar jeugdreclassering te krijgen. Wanneer je hiermee in aanraking komt ben jij verplicht om de hulp te accepteren, als dat wordt besloten door de rechterlijke macht, directeur van een jeugdgevangenis of de Raad van Kinderbescherming. De jeugdreclassering begeleidt, helpt en controleert jou. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat jij je gedrag verandert en niet nogmaals de fout ingaat.

Wlz

Als jij ouder bent dan 18 jaar en intensieve zorg nodig hebt omdat je een psychische of lichamelijke aandoening hebt, dan heb jij misschien recht op ondersteuning van de Wlz, oftewel Wet langdurige zorg. Jij zelf of jouw huisarts kan hulp vragen aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Die bepaalt of jij aan de voorwaarden van intensieve zorg voldoet. Wanneer dit het geval is, kan je een Wlz-indicatie krijgen. Dat betekent dat jij recht hebt op langdurige zorg.

Psychische hulp

Zit jij niet lekker in je vel? Zoek dan naar hulp. Praat er met mensen over die je vertrouwt of onderneem stappen.  Je kan dit op verschillende manieren doen, dit heeft te maken met hoe hoog de urgentie is. Wil je laagdrempelig praten over wat jouw dwars zit, dan kan je contact opnemen met Jong Molenlanden: Home – Jong Molenlanden. Is de urgentie hoger, dan kan je naar het Sociaal Loket (088-75 15 100 / sociaalloket@molenlanden.nl) of naar de huisarts gaan. Wil je anoniem blijven en heb je suïcidale gedachten, bel naar 113!