Wanneer je een bijbaantje hebt, heb je rechten en plichten. Rechten hebben betrekking op waar jij (werknemer) recht op hebt bijvoorbeeld loon, vakantie en pauze. Plichten zijn afspraken die jij hebt gemaakt met je werkgever, bijvoorbeeld je werktijden en afspraken arbeidscontract.