UWV

De afkorting UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV kan jou helpen met een uitkering als je werkeloos bent. Raak jij binnenkort je baan kwijt of ben je werkeloos? Vraag via het UWV een werkeloosheidswet-uitkering (WW) aan. Wat heb je nodig voor het aanvragen?

  • Laatste loonstrook.
  • Laatste arbeidscontract.
  • Jouw bankrekeningnummer.

Ga daarna naar: Stappenplan WW | UWV | Particulieren.

Om een WW uit te vragen moet je voldoen aan vijf criteria, zie Werkloos (WW-uitkering) | UWV | Particulieren.

Het kan voorkomen dat je langdurig ziek wordt. Dit heeft invloed op jouw loon. Meestal wordt het loon doorbetaald, dit duurt maximaal twee jaar. Om meer duidelijkheid hierover te krijgen, kan je dit navragen bij je werkgever en kijken op de volgende website Ik ben ziek en heb een werkgever | UWV | Particulieren. Wanneer je een beperking of ziekte hebt, is het moeilijk om aan een baan te komen. In deze situatie val je onder de Participatiewet.

Participatiewet (18+ met ziekte/beperking)

Wanneer je een beperking of en ziekte hebt, is het niet gemakkelijk om een baan te vinden. Door de Participatiewet zijn er mogelijkheden om een baan te vinden, die bij jou past. Organisaties ontvangen subsidie als ze mensen in dienst nemen met een arbeidsbeperking. Voor nog meer informatie ga naar Participatiewet | Rijksoverheid.nl

Misschien kom je in aanmerking voor beschut werk. Wanneer je werkt op een beschutte werkplek, ben je in dienst van de gemeente of organisatie. Hier ontvang je een wettelijk minimumloon. Wil je daarvoor in aanmerking komen, kan je contact opnemen met het UWV voor een beoordeling. De volgende website kan jou helpen: Beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking | Werken met arbeidsbeperking | Rijksoverheid.nl

Studietoeslag

Wanneer je aan het studeren bent en een medische beperking hebt die blijft, dan heb je recht op een studietoeslag. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie:

Wajong

Wanneer jij een ziekte of een handicap hebt en daardoor niet aan het werk kan, is er een mogelijkheid dat jij recht hebt op een Wajong-uitkering. Op de website van Wajong | Rijksoverheid.nl staat meer informatie over wanneer je er recht op hebt en op hoeveel je dan recht zou hebben.

Langdurig ziek

Bij langdurige ziekte heb je er meestal recht op dat je loon wordt doorbetaald. Behalve als je een 0-uren contract hebt. Wanneer dit zich voordoet, zal jouw werkgever vragen om een afspraak te maken bij een bedrijfsarts of arbodienst. Een bedrijfsarts gaat met jou in gesprek over jouw klachten. Heeft ook geheimhoudingsplicht. De bedrijfsarts of Arbodienst gaan in gesprek met de werkgever om aan te geven waar jij behoefte aan hebt en hoelang ongeveer de langdurige ziekte zal zijn.

Bijstandsuitkering

Geen spaargeld, weinig inkomen en problemen om alles financieel rond te krijgen? Het is mogelijk dat je dan recht hebt op bijstand, dit is een uitkering van de overheid. Bij de gemeente kun je die aanvragen. Er zijn twee soorten bijstand, namelijk algemene bijstand en bijzondere bijstand.